Poté, co se podepíše Smlouva o dílo a vytvoří se projekt, začíná papírová válka. S tou si ale umíme poradit. Nejčastěji realizujeme jednotné odběrné místo (JOM), které je mnohem efektivnější pro zákazníka než státní model (VOM), který je administrativně jednodušší, ale pro zákazníka méně efektivní. Veškerou administrativu vyřizujeme na klíč, tedy bez starostí pro zákazníka.

Administrativa spojená s fotovoltaikou na bytovém domě

Administrativní kroky pro spuštění fotovoltaické elektrárny

  • Nejprve žádáme o Smlouvu o připojení (SoP). Po schválení smlouvy vyřizujeme všechny potřebné změny související s novým odběrným místem, tzn. změna měření, změna distribuční sazby, navýšení jističů atd.
  • Následně dojde k samotné realizaci. K tomuto dni ukončujeme odběry elektrické energie s demontáží elektroměrů pro každou bytovou jednotku. Ukončení může trvat až 2 měsíce než zákazník obdrží konečné vyúčtování.
  • Jakmile proběhnou všechny potřebné revize, můžeme přejít do poslední fáze – žádostí, a to je umožnění trvalého provozu (UTP). Následně dojde k oživení FVE a slavnostnímu předání, kdy předseda obdrží veškeré doklady.

Nastavujeme nové trendy v solární energii

Toto administrativní kolečko se může trochu lišit dle distribučního území. Také se neustále setkáváme s novými požadavky a bohužel často narážíme na nedostatečnou informovanost zákaznické podpory distribuce a obchodníků elektrické energie. Chápeme však, že naše požadavky jsou nestandardní a specifické, protože jsme stále i po dvou letech průkopníci FVE pro bytové domy.