Solární panely jsou zařízení, které jsou určeny k přeměně sluneční energie na elektrickou energii. Základní princip jejich fungování je založen na principu tzv. fotovoltaického jevu, který už v roce 1839 popsal Alexandre Edmond Becquerel, francouzský fyzik.

Tento fotovoltaický jev nastává, když určité materiály, obvykle polovodiče jako křemík, vytvářejí elektrický proud při osvětlení slunečním zářením.

Princip fungování solárních panelů

Solární panely se skládají z fotovoltaických článků

Tyto články jsou vyrobeny z vrstev polovodičů a díky sérioparalelnímu spojení jednotlivých článků vznikne solární panel, který je schopný dodat výkon 5–690 W při napětí od jednotek do desítek voltů. Parametry fotovoltaického panelu jsou závislé na způsobu pospojování jednotlivých článků.

Střídač ve fotovoltaické elektrárně

Elektrický proud, který je generován solárním panelem je jednosměrný, ale pro většinu běžných domácích spotřebičů je potřeba střídavý proud. Proto jsou solární panely často součástí fotovoltaické elektrárny, kde je používán střídač. Ten přeměňuje stejnoměrný proud na střídavý, aby byla energie kompatibilní se sítí a spotřebiči.