Obnovitelné zdroje energie jsou stále častěji diskutovaným tématem a fotovoltaické systémy jsou v popředí tohoto trendu. Přinášejí nejen ekologické, ale i ekonomické výhody. V tomto článku vám přinášíme pohled na výsledky nasazení fotovoltaiky na bytových domech, které jsme realizovali.

Fotovoltaika na Nádražní ulici ve Valašském Meziříčí: Praktický příklad

V květnu loňského roku jsme na bytovém domě na Nádražní ulici ve Valašském Meziříčí nainstalovali fotovoltaiku s výkonem 15,3 kWp a baterií o kapacitě 23,1 kWh. Tento dům s šesti bytovými jednotkami od té doby významně profitoval z naší instalace. Od května do konce roku fotovoltaika pokryla 68 % spotřeby energie domu, což je mimořádně pozitivní výsledek.

Rok 2024 ukázal, že i přes zimní měsíce s nižší produkcí dokáže fotovoltaika pokrýt 57 % spotřeby domu. V dubnu dosáhla pokrytí 79 %, v březnu 78,48 %, v únoru 55,88 % a v lednu 28,61 %. Tato data dokazují, že i v obdobích s menší sluneční aktivitou je možné dosáhnout významného snížení energetické závislosti.

Další úspěšná instalace: Fotovoltaika na bytovém domě v Chropyni

Na bytovém domě v Chropyni jsme nainstalovali fotovoltaický systém s výkonem 30,6 kWp a baterií s kapacitou 38,4 kWh. Tento dům, ve kterém se nachází 32 bytových jednotek, také výrazně těží z naší instalace. Od začátku roku 2024 pokryla fotovoltaika 40,48 % energetické spotřeby domu. V dubnu činilo pokrytí 61,99 %, v březnu 53 %, v únoru 27,11 % a v lednu 14,82 %. I zde se potvrzuje, že fotovoltaika je efektivní i během méně příznivých měsíců.

IP Polná jako lídr na trhu

Dosud jsme úspěšně realizovali instalace na 19 bytových domech a další téměř dvě desítky projektů je právě v procesu realizace. Tento článek ukazuje jen několik příkladů naší úspěšné práce a odhodlání přinášet inovativní řešení v oblasti obnovitelné energie

Naše výsledky nasazení fotovoltaiky na bytových domech ukazují, že jde o efektivní a ekologickou cestu ke snížení energetické závislosti a provozních nákladů. Moderní technologie a správné využití obnovitelných zdrojů umožňují dosáhnout významných úspor a přispět k ochraně životního prostředí. Podrobnosti o našich projektech a jejich konkrétní výsledky můžete shlédnout v přiloženém videu.